Connected Financials

Werkwijze Interim management & Detachering

Dienstverlening op basis van snelheid en kwaliteit

Connected Financials werkt met een actief en actueel netwerk. In dit netwerk zit de top van financieel talent dat op dit moment beschikbaar is. Zo kan Connected Financials op ieder gewenst moment aangeven welk flexibel financieel talent op Bachelor en Master niveau┬áinzetbaar is voor uw financi├źle vraagstukken.

Intake en analyse

Tijdens de intake leren we u en uw organisatie kennen. Wij inventariseren uw financieel-economisch vraagstuk en komen met mogelijke oplossingen. Afhankelijk van de zwaarte en de complexiteit van de opdracht kan het noodzakelijk zijn om ook met andere mensen in uw organisatie te spreken. Zodat wij een volledig beeld van de situatie krijgen. Al in deze fase kunnen wij u een scherpe indicatie van het uur- of dagtarief geven.

Match tot stand brengen de selectiefase

Samen met u formuleren we de specifieke eisen die uw organisatie stelt aan persoonlijkheid, kennis en ervaring van de Interim Manager. Na uw persoonlijke briefing kunnen we binnen enkele dagen geschikte kandidaten aan u voorstellen met daarbij het exacte uur- of dagtarief. Tijdens dit bemiddelingstraject besteden we aandacht aan sociale vaardigheden, persoonlijkheid en mentaliteit. Hierdoor kunnen we met een gedegen voorstel komen. U ontvangt een persoonlijk advies welke kandidaten een goede uitvoering van de opdracht/project kunnen garanderen.

Procesbewaking

We werken met een plan van aanpak. Tijdens de uitvoering van de opdracht hebben we voortgangsbesprekingen, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie, die gedurende de interimperiode plaatsvinden. In de voortgangsbespreking de vorderingen ten opzichte van het plan van aanpak aan de orde, evenals de mate waarin er resultaten worden geboekt en hoe deze worden geborgd in de organisatie.

Borging

In deze fase vindt de toetsing van het eindresultaat plaats aan de hand van de vooraf besproken doelstellingen. De Interim Manager draagt zelf zorg voor een juiste borging en schrijft indien gewenst of van toepassing aanbevelingen voor de toekomst.

Deze werkwijze heeft de voorkeur van Connected Financials. In de praktijk kan het voorkomen dat de invulling op een andere manier wordt uitgevoerd.